Qanunvericilik


1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

2. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

3. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

4. Ümumtəhsil məktəbinin nümunəvi nizamnaməsi

5. Müəllimlərin etik davranış qaydaları

6. Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi qaydaları

7. Xüsusi istedada malik uşaqların vaxtından əvvəl 1-ci sinfə qəbulu qaydaları

8. Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması barədə təlimat

9. Təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydaları

10. Təhsil proqramlarının (kurikulumlarının) yerinə yetirilməsi müddəti

11. Təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazası və təhsil infrastrukturu normativləri

12. Formal təhsilin təşkili qaydaları

13. Fərdi təhsilin təşkili haqqında qaydalar

14. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

15. Psixoloji-tibbi pedaqoji komissiya barədə əsasnamə

16. Təhsil müəssisələrində iaşə və tibbi xidmətinin təşkili qaydası və normaları

17. Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasinin qanunu

18. Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün əlavə güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyən edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

19. Azərbaycan Respublikasinda təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası

20. Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas sorğu kitabçası

21. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların işə qəbulu və yerdəyişməsi qaydaları

22. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə direktor vəzifəsinə işə qəbul və çalışmanın yaş həddinə çatmış direktorlarla əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi qaydaları